Časté otázky

Jak mám postupovat, chci-li využít ochranné doby podle zákona č. 177/ 2020 Sb. o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19?
Úvěrovaný oznámí úvěrujícímu, že má v úmyslu využít ochrannou dobu elektronicky na adresu odklad@minihotovost.cz

Oznámení obsahuje označení úvěrovaného, prohlášení, že úvěrovaný má v úmyslu využít ochrannou dobu z důvodu negativního ekonomického dopadu pandemie COVID-19 na úvěrovaného, a označení úvěru, kterého se oznámení týká. Neobsahuje-li oznámení označení úvěru, platí, že se oznámení týká všech úvěrů mezi úvěrovaným a úvěrujícím.

Ochranná doba trvá od prvního dne prvního kalendářního měsíce následujícího po dni, v němž úvěrujícímu došlo oznámení úvěrovaného, že má v úmyslu využít ochrannou dobu,
a) do 31. října 2020, nebo
b) do 31. července 2020, jestliže úvěrovaný v oznámení uvede, že má v úmyslu využít takto zkrácenou ochrannou dobu.

Tento zákon se použije na úvěry sjednané a čerpané před 26. březnem 2020 pokud tyto úvěry, nejsou k 26. březnu 2020 v prodlení delším než 30 dnů s plněním peněžitého dluhu.
 
Jaké podmínky musím pro získání půjčky od společnosti MINIHOTOVOST, SE splňovat?
Věk pro poskytnutí půjčky je minimálně 18 let. Podmínkou je vlastní mobilní telefon, vlastní funkční e-mail, vlastní číslo bankovního účtu, 2 doklady totožnosti a pravidelný příjem .
 
Jak mám postupovat, chci-li získat půjčku?
Je to velmi jednoduché. Vyplníte on-line žádost o půjčku, která obsahuje základní informace o Vás. Při vyplňování žádosti musíte zadat své správné osobní údaje, funkční e-mailovou adresu, vlastní funkční mobilní telefon a vlastní číslo účtu (ve tvaru IBAN). Následně proběhne krátký proces našeho zpracování a vyhodnocení, po kterém Vám zašleme e-mailovou zprávu o schválení, případně zamítnutí Vaší půjčky. E-mailová zpráva po schválení obsahuje i přihlašovací údaje do Vaší uživatelské zóny. V dané zóně najdete všechny informace, včetně smluv, souhlasů, stavu Vaší půjčky, stavu splátek a možnosti prodloužení.
 
Na jak dlouho si mohu půjčit a kolik?
Půjčit si můžete od 750 Kč do 10 500 Kč (noví klienti do 3 000 Kč). Splatnost půjčky je do 7, 14, 21, 28 dní. Záleží jakou variantu si při Vaší on-line žádosti o půjčku vyberete. Nezapomeňte si před požádáním vyhodnotit svoji schopnost půjčku splácet.
 
Kdy budu mít peníze na účtu?
Záleží na tom, kdy o půjčku požádáte, a na Vaší bance. Vždy počítejte s časem potřebným na mezibankovní převod. Doba připsání peněz vždy závisí i na době připsání a zpracování Vaší bankou. O poslání peněz z naší strany Vás budeme informovat SMS zprávou.
 
Jak mám postupovat, pokud nemohu půjčku splatit včas?
Stačí, když budete kontaktovat zákaznický servis. Půjčku si můžete jednoduše prodloužit před termínem splatnosti, o kolik dní budete potřebovat.
 
Jak si posunout termín splatnosti?
Prostřednictvím přihlášení do uživatelské zóny vyberete v příslušném menu počet dní, o kolik chcete půjčku prodloužit (o 7, 14, 21, 28 dní), příp. nám pošlete žádost na náš e-mail info@minihotovost.cz. Následně uhradíte pouze příslušný poplatek za prodloužení Vaší půjčky. Přesnou částku poplatku při prodloužení splatnosti půjčky máte možnost zjistit v uživatelské zóně.
 
Kde najdu svou smlouvu a všechny ostatní informace?
Smlouvu o úvěru, seznam Vašich souhlasů, přesnou dobu splatnosti Vaší půjčky, možnost prodloužení Vaší půjčky a možnost změnit si některé osobní údaje najdete ve své klientské zóně. Při žádání o úvěr a schválení žádosti obdržíte na Váš e-mail přihlašovací údaje do Vaší klientské zóny, které si pečlivě uschovejte."